Om Ryggakuten

Jag är aktiv naprapat sedan 1990 och driver mitt företag Ryggakuten (J Därth AB) i centrala Växjö, Kungsgatan 19, korsningen Norra Esplanaden och Kungsgatan.

Jag vänder mig till alla patienter oavsett vilken vårdcentral eller företagshälsovård du tillhör.

Att jobba som naprapat innebär att jag flera gånger dagligen kommer i kontakt med patienter som är i behov av akuttider. Det är naturligtvis min ambition och målsättning att i så stor grad som möjligt svara upp inför denna efterfrågan.

Lättast är att ringa mig på 0470-235 90.