Behandlingar av rygg & nacke

nackbesvär i växjö

Ryggraden är grunden för vår funktionella förmåga. Här löper och härifrån utgår nerverna som styr muskler och övrig mjukdelsvävnad att göra det du vill. Om ryggraden fungerar optimalt, då har även musklerna bästa möjliga förutsättningar för ett kreativt och roligt arbete samt att stötta dig vid större och ensidig belastning.
Störningar i ryggraden påverkar omkringliggande vävnad som muskler, vanligen lokalt men ibland även perifert. Musklerna drar ihop sig i en skyddsreflex och värken är snart påtaglig.

Omvänt så kan en störning som initieras i intilliggande mjukdelar skapa problem i ryggraden. Statiskt arbete under längre tid, stress och trauma är exempel som genererar en ökad spänningsnivå i en mjukdelsvävnad. Ibland föranleder detta även en inflammation vilket är kroppens försvar på denna retning.

Har du nackbesvär?

I mitt sätt att som naprapat arbeta med en smärtproblematik hos en patient är det naturligt att via diverse tester först skapa mig en bild av helheten för att sedan fokusera på ryggraden och intilliggande leder. När detta är gjort är det så mycket lättare att förstå varför musklerna ömmar, hur det tar sig uttryck och vad jag och patienten bäst kan göra för att få dem att må bättre.

De behandlingsmetoder som står till naprapatens förfogande syftar till att återställa funktionen i kroppen och snabbt få igång det egna självläkningssystemet. En stor vikt läggs även på att analysera och åtgärda bakomliggande orsakerna till patientens besvär.